logo lenabdesign rastrad

  
Drottning Silvia bär smycket "Moderskärleken" i 18K guld om sin hals
Smycket föreställer en nybliven mor med sitt lilla barn i famnen
Barnet sträcker i sin tur fram ett hjärta mot sin mor
En dikt följer vid köp för att förstärka budskapet


Fotograf Per Magnus Persson

Bilden införd i ICA-Buffe nr: 11/03.

Jag sände upp smycket som en gåva till Drottningen i maj-03
Går du in under rubriken Historik, kan du läsa hur det gick till


Smycket har en dikt som du kan läsa här nedan:Moderskärleken

I månader nio jag bar vid mitt hjärta
ett gryende liv ett oskrivet blad
Det föddes till världen i glädje och smärta
en nybliven länk uti släktledets rad

En moders kärlek, en känslans kretslopp
från mor till barn i all mänsklig tid
En drift att föda, vårda, värna
och ge till släktet ett evigt liv


Drottningen i sitt vackra slott

Ytterligare ett kort på Drottning Silvia från samma intervju inför reportaget i ICA-buffe

Reportaget handlade om barn och unga mödrar i öst
som har det svårt.

Vi svenskar kan verkligen känna oss stolta över vår Drottnings
engagemang för utsatta barn i världen


Fotograf Per Magnus Persson

Moderskärleken / Mor och barn 18K